fbpx
Илияна Цанова

Илияна Цанова

Заместник генерален директор на ГД „Бюджет“ към ЕК

Илияна Цанова е заместник-генерален директор и главен директор по риска в Генерална дирекция “Бюджет” на Европейската комисия. Преди това тя е заемала длъжността на заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – гаранционен механизъм на стойност 26 млрд. евро, стартиран съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за насърчаване и подпомагане на инвестициите в Европейския съюз. Тя има над десетгодишен опит в областта на финансирането на развитието в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, Великобритания. Илияна е заемала няколко позиции в управителни съвети на международни инфраструктурни компании и инвестиционни фондове.

През 2013 г. и 2014 г. Илияна е назначена за заместник министър-председател в две последователни служебни правителства в България. Тя притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство, България, и следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от Университета “Джордж Вашингтон”, САЩ.