fbpx
Министерството на иновациите и растежа подкрепя и насърчава зеления преход, и реално изпълнява зелени политики

Министерството на иновациите и растежа подкрепя и насърчава зеления преход, и реално изпълнява зелени политики

Добър бизнес неизменно означава бизнес, който се съобразява с въздействието, което оставяме върху околната среда, обществото и икономиката, и който успява да бъде конкурентоспособен от една страна благодарение на оптимизираните и високотехнологични процеси, които внедрява, но като в същото време се съобразява с изискванията да оставя по-малък отпечатък от своето присъствие върху природата и обществото. Това каза министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на втория ден от форума “Зелена седмица 2023” (“Green Week 2023”), посветен на зеления преход в страните от Централна и Източна Европа и енергийната свързаност, зеленото финансиране и иновациите, който започна вчера в София. БТА е медиен партньор на събитието.

Стойчева посочи, че министерството на иновациите и растежа (МИР) разпознава нуждата от въвеждането на зелени политики и изрази задоволство, че именно нейното ресорно министерство е това, което насърчава българския бизнес при въвеждането на иновации за устойчив зелен преход. “Ние сме и тези, които подкрепят инвестициите по отношение на кръговата икономика и сме част от силата, която ще задвижи колелото в посока на по-високото и ефективно използване на възобновяеми енергийни източници”, каза тя.

В подкрепа на компаниите да водят зелени политики, в следващите месеци по линия на МИР предстои отваряне на процедура за кръгова икономика с бюджет от 180 млн. лева. По нея ще могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, които ще могат да внедрят в производството си оборудване, което да намали отпадъците и средствата за депонирането им, както и за производство на нови продукти от остатъчните си материали. Целта е да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти.

Стойчева напомни, че България се стреми да бъде сред първите 20 държави в света с работеща “водородна долина”, като съответният проект вече одобрен от Европейската комисия и изпълнението му се очаква да стартира до края на тази година. Изграждането на водородната долина е на стойност 30 млн. евро, като МИР ще се включи с 8 млн. евро. Средствата ще бъдат осигурено от програма “Наука и иновации”, която ще бъде отворена съвсем скоро.

“Нашето министерство не само подкрепя и насърчава зеленият преход, то реално изпълнява зелени политики. Визията ни е да продължим да създаваме възможности за развитието на предприемаческата екосистема в България, за насърчаването на младите компании, за интегрирането им в процеса за създаване на иновации. Надявам се, че чрез действията и визията на нашето министерство, ще можем да създадем нов облик на българската икономика- такъв, какъвто тя заслужава да има, а именно икономика с висока добавена стойност, която интегрира съвременните технологични решения, но следи за запазването на нашата природа и Земята”, добави министър Стойчева.