fbpx
Алън Херявец от Хърватската банка за развитие: 80 на сто от одобрените кредити през 2022 г. са насочени към проекти за устойчиво развитие и ВЕИ

Алън Херявец от Хърватската банка за развитие: 80 на сто от одобрените кредити през 2022 г. са насочени към проекти за устойчиво развитие и ВЕИ

От всички одобрени кредити през изминалата година, 80 процента са насочени към проекти за устойчиво развитие, за енергийна ефективност или за възобновяема енергия. Това каза Алън Херявец, член на Управителния съвет на Хърватската банка за възстановяване и развитие, по време на втория ден от форума “Зелена седмица 2023” (“Green Week 2023”), посветен на зеления преход в страните от Централна и Източна Европа и енергийната свързаност, зеленото финансиране и иновациите, който започна вчера в София. Организатори са dir.bg и 3E News, а БТА е медиен партньор.

“Нашата банка наскоро отбеляза своята 30-годишнина и въпреки че темата за зелената икономика и за дигитализацията е във фокуса на вниманието на всички в последните няколко години, ние започнахме да работим в тази насока преди 20 години. Бяхме сред първите финансови институции на хърватския пазар, които започнаха да финансират проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност. С развитието на тези дейности успяхме да привлечем подкрепата и на нашите партньори като Европейската банка за възстановяване и развитие”, обясни Алън Херявец.

Той допълни, че през 2020 г. са приели нова средносрочна стратегия за своята дейност, в рамките на която зеленият преход на националната икономика се е превърнал в стратегическа цел за институцията. В стратегията има 4 основни стълба и един от тях е насочен към подкрепата на прехода на хърватските компании към нисковъглеродна икономика.

Херявец посочи, че през последните няколко години са разработили няколко нови финансови инструмента и продукта, които са с основен фокус върху зеления и дигиталния преход и с насоченост както към частния, така и към държавния сектор. 

“Хърватската банка за развитие е една от институциите, които участваше в разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост, за да можем да гарантираме силното използване на средствата за подходящи проекти. В сътрудничество с ресорните министерства нашата банка разработи няколко финансови инструмента по линия на Фонда за възстановяване и развитие, които ще бъдат налице за предприемачите в областта на зелените и дигиталните инвестиции, а също така за проекти, базирани на изследователска дейност”, каза още Херявец.

Той информира, че са разработили продукти за специализирани целеви групи, на които могат да предложат кредити с размер до 1 млн. евро както за публични, така и за частни институции. Лихвеният процент по тях е 0,8, за някои дори 0,4 процента.

За тези, които не попадат в този обхват, банката е изготвила програма за субсидиране на лихвения процент, където може да финансира до 75 на сто разходите за лихвени плащания. Този инструмент е насочен към малките и средни предприятия и за организации от публичния сектор. Прилагането на тази програма е започнало в началото на тази година. “Имайки предвид глобалния скок на лихвените проценти, тези продукти би следвало да осигурят по-благоприятни условия за финансиране на проекти в полза на частните предприемачи, за да могат да развият своя бизнес в по-екосъобразна насока”, обясни Херявец.

Той разказа и за друга тяхна разработка – продукти за банкови гаранции за големи корпорации, за да смекчат риска от дейности за зеления преход. В допълнение към това, в подкрепа на новото поколение предприемачи, банката разработва нов източник на дялово финансиране, ориентиран отново към устойчиви компании и проекти.

Всичко това се случва съвместно с Европейския инвестиционен фонд.

“Като цяло зеленият преход и климатичните промени ще повлияят силно на нашето бъдещо икономическо развитие във всички области, по отношение на физическите рискове, изискванията за отчитане и докладване, продуктите и услугите, които трябва да предлагаме и които ще бъдат очаквани от крайния клиент”, заключи Херявец.