fbpx
Трябва да направим всичко възможно да запазим автономността на нашата енергийна система, каза президентът Румен Радев

Трябва да направим всичко възможно да запазим автономността на нашата енергийна система, каза президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев заяви, че трябва да направим всичко възможно да запазим автономността на нашата енергийна система. Необходимо е също да бъде създадена национална енергийна стратегия.
Това каза държавният глава на международния форум „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“, организиран от медийния портал dir.bg и специализирания сайт за енергетика, екология и икономика 3e-news.net.

Трябва да направим всичко възможно да запазим автономността на нашата енергийна система. Да използваме в максимална степен нашите природни дадености като високопланински води, геотермални, слънце и вятър, както и нашите постижения като усвоени технологии, особено в ядрената енергетика, да използваме огромния капацитет и научни разработки на нашите учени и научни звена, каза Радев. Президентът добави, че за да стане всичко това е необходима национална енергийна стратегия, която да обедини нашите усилия и инструменти. Тя приключи през 2020 г., трябваше дотогава да имаме енергийна стратегия с обхват до 2030 г. и обхват до 2050 г., припомни президентът. Крайно време е да се появи такава стратегия, за да можем когато работим с нашите европейски партньори ясно да кажем времеви срокове. Защото когато няма времеви срокове, ние се нареждаме на опашката на програмите за справедлив преход, на териториални планове, посочи Румен Радев.

Рисковете и предизвикателствата, свързани със зеления преход са много, но и възможностите са много, отбеляза Радев и добави, че те важат в още по-голяма степен за нашата страна, особено в най-важния сегмент -енергетиката. Той посочи, че при нас е по-дълъг пътят, който трябва да изминем в областта на енергийния микс, социалния пакет, цялостната икономическа трансформация, защото икономиката ни е много по ресурсоемка от средното в ЕС. Парадоксално, но в условията на тази безпрецедентна енергийна криза, българската енергийна система се оказа една от най-автономните и устойчивите, заради характера на нашия микс и защото 50 процента от него е от въглищни централи, отбеляза Радев. Сега сме изправени пред предизвикателството да заменим този микс с нещо друго, отбеляза президентът и добави, че това е тънкият баланс как ще подходим, защото има много посоки, по които можем да тръгнем, а ресурсите са ограничени.

 

Президентът заяви още, че Зелената сделка няма алтернатива, тя категорично трябва да се случи, но това е непрекъснат и всеобхватен процес на дълбока, технологична, икономическа, социална и личностна трансформация. Това е и възможност за дълбока модернизация на нашето общество. Затова е важно да гарантираме устойчивост на този процес, като сме наясно какви са рисковете и с какви инструменти и подходи можем да ги минимизираме.

Румен Радев очерта няколко риска, касаещи зеления преход. Сред тях е риска от високата скорост. Чуваме неведнъж, че голямата цел е бързо да стигнем до чиста енергия, както и призиви за поголовно отказване от базови мощности, които в момента са от въглища, от ядрена енергия и от газ. В същото време имаме този подтик да го направим, без да има ясни технологично – обосновани и финансово рационални решения на най-големия проблем за съхраняване на енергия, каза президентът Радев. По думите му, ако минем на 100 процента енергия от възобновяеми източници, без да сме решили проблема за нейното съхраняване, това е най-сигурният път към катастрофа на идеята за зеления преход. Радев добави, че трябва час по-скоро страните от ЕС трябва да направят всичко възможно да обединят своя финансов и научно-технически потенциал, за да стане Европа водеща в тази област.

Като друг риск Радев посочи риска от прекомерните амбиции. Той даде пример с пакет „Fit to 55“ в частта за транспорта, където по думите му се вижда, че тези амбиции често надхвърлят нашите възможности и могат да доведат до различни неблагоприятни въздействия на устойчивостта на процеса.

Има риск от загуба на конкурентоспособност на нашите икономики, посочи още президентът и даде пример с базата на всяка икономика- наличието на надеждна, достъпна, евтина енергия, както и надстройката ѝ – иновациите и науката. Като отбеляза, че за първото тримесечие на годината средната цена на електроенергията в ЕС е около 250 евро на мегават час, в САЩ е 65 евро, а в Китай по-малко от 10 евро, Радев посочи, че трябва да намерим точните причини защо в Европа цената на електрическата енергия е в пъти по-висока, защото ако не се намери отговор на въпроса, това означава, че в средносрочен план Европа ще загуби своята конкурентоспособност.

Радев посочи още, че според данните Европа е на пето място по регистрирани патенти и заявки, след Китай, САЩ, Южна Корея и Япония, което означава, че в дългосрочен план в условията на остра конкуренция между икономики, които се базират на знанието, ще бъдем губещи.

Друг риск, касаещ зеления преход, е социалният, посочи президентът. Трябва да сме внимателни, защото ако подходим и наложим един и същ подход на държавите членки, без да отчитаме националните особености на техните икономики и социалният разрез на техните общества, ние рискуваме бедните да стават още по-бедни, каза Румен Радев. Затова Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на ЕС са местата, където трябва да се чува и да се обосновава къде е мястото на всяка една държава членка в този процес, каза Радев. Той изрази надежда, че новият фонд за социален климат ще реши до голяма степен част от тези въпроси.

Загуба на доверие в зеления преход също е сред рисковете, посочи Радев и добави, че трябва да бъдат елиминирани всички сигнали към европейските граждани, който водят в посока загуба на доверие. Той даде пример за това с пакета „Мобилност“. Камионите да се връщат в държавите на регистрация с празни курсове, нали те замърсяват околната среда за нищо, или да се удовлетворят нечий амбиции за двойни стандарти и протекционизъм, посочи Радев и добави, че категорично не може да се съгласи с тази част от пакета. Той изрази надежда натискът, който има за реализиране на зелената сделка ще бъде насочен и върху някой от аспектите на пакета „Мобилност“.

Президентът Радев отбеляза още, че дебатът накъде да върви нашата енергетика и свързаната с нея икономика още не се е състоял. Той изтъкна, че трябва да решим каква енергетика ще развиваме, доколко ще запазваме ядрената енергетика – доколко ще развиваме нови мощности, на каква база – на реакторите, които имаме или на малки модулни реактори. Трябва да решим още до каква степен ще развиваме слънчевата енергия, до каква степен ще има децентрализация за домакинствата и бизнеса, до каква степен ще разриваме и строим вятърни енергийни паркове. Необходимо е да се реши какъв подход ще има България за съхраняване на енергия – дали това ще бъдат батерии от 6 гигавата, дали ще развиваме ПАВЕЦ, в което имаме традиции и условия и е може би екологично най-чистото съхраняване на енергия, отбеляза още президентът.

Във форума „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“ участват представители на институциите, европейски и български експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор. БТА е медиен партньор.

 

 

 

/ГИ/