fbpx
Аурубис – зелени производства и поглед към водорода

Аурубис – зелени производства и поглед към водорода

Близо 80% от производствените процеси на немския концерн Аурубис вече са електрифицирани, а компанията продължава да полага усилия за редуциране на въглеродния си отпечатък. Бъдещето в заводите пък е тясно свързано със зелената енергия и водорода. Това обясни Ханс-Кристиан Хене, старши мениджър “Енергетика и климат” на групата “Аурубис”, който участва в международния форум “Зеленият преход – решения и предизвикателства за България”, организиран от Dir.bg и 3eNews.

Производството на мед е силно енергийно-интензивен сектор. Въпреки това “Аурубис” е сред лидерите по енергийна ефективност в тежката промишленост. Средно за Европа въглеродният отпечатък от индустрията е над 4027 кг на тон CO2 по данни на Международната асоциация за мед (International Copper Association). Отпечатъкът на Аурубис е 1/3 по-малък от стандарта или 1690 кг на тон CO2

В България компанията стопанисва медодобивния завод край Пирдоп и Златица и е най-големия германски инвеститор в страната ни.

От 2013 г. насам всички заводи на “Аурубис” са постигнали намаление на CO2 емисиите с около 89 000 тона. В Хамбург, където е и централата на концерна, работят инсталации за употребата на индустриална пара както за собствени нужди, така и за отопление на един от новите квартали на града – Хафенсити.

Вече сме достигнали високо ниво на електрификация -над 80% от производствените процеси в групата “Аурубис” са електрифицирани, съобщи още Хене. Сред зелените политики на компанията се нарежда и проектът на “Аурубис България” за изграждане на фотоволтаичен парк за собствени нужди с инсталирана мощност от 10 мегавата. Очаква се слънчевата електроцентрала да оптимизира потреблението на електроенергия с 11700 МВтч годишно, а за периода от 15 години общото производство на възобновяема енергия ще достигне близо 170 хил. МВтч. Чрез проекта ще бъдат спестени 4 хил. тона въглеродни емисии годишно или над 60 хил. тона за планирания период на експлоатация. Централата ще покрива 2.5% от средното годишно потребление на електроенергия на медодобивния завод край Пирдоп и Златица.

Концернът “Аурубис” има опит в управлението на възобновяеми мощности, тъй като е собственик на вятърна електроцентрала в Белгия. Благодарение на нея от 2016 г. насам се спестяват по 6000 тона вредни емисии на година.

“Аурубис” вече тества в Германия различни възможности за замяна на природния газ с водород. Тестовете се провеждат в завода в Хамбург. Чрез подмяната на синьото гориво с водород се очаква да се спестяват по около 6200 тона въглероден диоксид на година. Ако цялото производство на анодна мед в групата “Аурубис” премине на водородно гориво, спестяванията ще бъдат от порядъка на 40 до 50 хиляди тона CO2 на година, сочат изчисленията.

Ханс-Кристиан Хене направи паралел със завода на “Аурубис България”, където се очаква присъединяване към газопреносната мрежа. Припомняме, че в момента държавната “Булгартрансгаз” изгражда преносен газопровод до Панагюрище и региона на Средногорието.

В Зеления преход на ЕС от съществена роля е използването на металите, сподели още Хене. С въведените технологии “Аурубис” успява да спести по 1,9 млн. тона CO2 еквивалент. Компанията постига отрицателен въглероден баланс: спестените емисии надвишават разрешените квоти за въглероден диоксид. Това означава, че компанията има право да продава допълнителни квоти по европейската схемата за търговия.

Проблемите

“Много важно е да намалим енергийните си разходи”, каза Хене. Основният риск за групата “Аурубис” си остават високите цени на електроенергията.. През юли-август тази година цените започнаха да се вдигат и в България трябва да се предприемат мерки, за да може производството да остане конкурентно на външните пазари и занапред. Това е необходимо условие както по отношение на електричеството, така и за квотите за търговия с въглеродни емисии. Тези два процеса са и ключовите при вземането на решения за инвестиции в момента. “Затова подчертавам, че са необходими механизми за осигуряване на електричество на цени, които да ни запазят конкурентоспособни.”, сподели още специалистът.

Той даде пример от Германия, където “Аурубис” са постигнали отстъпки при доставяната зелената енергия, благодарение на които тази електроенергия е на много приемлива цена. Необходимо е същите възможности да бъдат осигурени и в България. Това може да бъде постигнато с дългосрочни договори за доставка на енергия и с въвеждане на компенсационна схема за непреките разходи CO2 за емисии в цената на електричеството.

“Аурубис” e водеща международна група за производство на метали и най-големия преработвател на мед в света. Компанията има над 7400 служители в производствените си бази в Европа и САЩ. “Аурубис България” е сред най-големите компании в Югоизточна Европа и е със структуроопределяща роля за икономиката на страната ни.