fbpx
Десислава Билева: София развива кръгова икономика

Десислава Билева: София развива кръгова икономика

Правим София един умен град, развиващ кръговата икономика. Това заяви Десислава Билева, столичният зам.-кмет с направление “Зелена система, екология и земеползване” по време на участието си в международния форум “Зеленият преход – предизвикателства и решения за България”, организиран от Dir.bg и 3еNews.

 

Десислава Билева подчерта, че Столична община разполага с много общински сгради, които имат соларен потенциал. И посочи, че Общинското предприятие за третиране на отпадъци и Зоопаркът са най-големите консуматори на електрическа енергия.

“Именно за тях общината вече разработва проучвания за соларния им потенциал. Тази година ще стартират инвестиционните намерения, за да се възползваме от потенциала на възобновяемата енергия”, обяви тя. По думите й в София има стотици сгради, които имат соларен потенциал като сред тях има детски градини, заведения, общински ДКЦ-та.

“В София се генерира 30% от брутния вътрешен продукт на глава от населението. Всеки предпочита София за град за живеене и той става все по-хубав и добър. Трябва да признаем обаче, че има проблеми и рискове, пред които е изправена столицата”, коментира още зам.-кметът на София.

Като основни предизвикателства тя посочи покачването на температурите и засушаването, които влияят както на инфраструктурата, така и на зелената система на територията на Столична община. А също и енергийните дефицити и повишеният риск от наводнения.

“Знаейки за всички тези проблеми тук е момента да кажем положителната новина – ние вече сме предприели конкретни действия”, категорична бе Билева. По думите й в процеса са ангажирани хора от научната общност и неправителствените организации, а също и граждани.

Заместник-кметът съобщи още, че миналата седмица Столичният общински съвет е приел План за устойчива енергия и климат, който е с 10 годишен хоризонт.

“В него за първи път направихме регионален климатичен модел на столицата т.е. в София да може да се въздейства на всички райони по отделно, териториално и според спецификата на атмосферата и влиянието, което оказва климата в дадения район”, обясни тя. И допълни, че е направено проучване на ефекта от градския топлинен остров.

“Оказа се, че градските топлинни острови са голям проблем за качеството на въздуха като цяло, заради образуващите се “запечатани” пространства, които генерират прах и по-високо ниво на ФПЧ”, разказа още Десислава Билева.

По думите й срещу този проблем може да се въздейства с механизъм от няколко мерки – да бъдат направени охлаждащи паркоустройствени мерки, озеленяване на откритите пространства около сградите, фасадно озеленяване и опазване и развитие на обществените зелени площи.

“София е зелен град – почти 52% от територията на урбанизираното пространство на града е заето от зелени площи. Важно, е че централната градска част е зелена, с което могат да се похвалят много малко европейски столици”, отбеляза Десислава Билева.

По отношение на кръговата икономика, тя припомни, че от 2015 г. е въведен в експлоатация много модерен завод. Става въпрос за завода на гара Яна за екологично третиране на отпадъци, в който боклукът на София се преработва и се произвежда RDF гориво.

“Предстои е да изградим трета фаза, защото по този начин, затваряме интегрираната система на Столична община”, обясни Билева.

Тя припомни също, че в столицата има изградена инсталация за третиране на биоотпадъци, която е с капацитет 20 хил. тона и от нея се произвежда електрическа енергия.

“Но това не означава, че ще спрем до тук. Биоотпадъкът ще бъде събиран отделно и от домакинствата, за да може на максимум да използваме инсталациите, които вече имаме”, категорична бе Билева.