fbpx

Явор Гечев

Инженер-агроном и председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България

Явор Гечев е роден през 1978 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Аграрния университет в Пловдив, както и сертификат за професионална квалификация от Съвета на Европа от 2009 г. по специалността „Политическа система и политики на Европейския съюз“.

От 2004 г. до 2009 г. има натрупан опит в Регионалната разплащателна агенция-Пловдив към Държавен фонд „Земеделие“, където заема длъжности от експерт до ръководител на регионалната агенция.

Явор Гечев е бил народен представител в периода май 2013 г.-юли 2013 г., преди това е управител на предприятие в земеделския сектор.

Той е заемал поста заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юли 2013 г. – август 2014 г., след което работи в частния сектор.

От юни 2016 г. до настоящия момент е председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България.