fbpx

Проф. Теодора Георгиева

Стопански факултет на Софийски университет и главен експерт към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Проф. Теодора Георгиева е с над 25 години преподавателски и изследователски опит в системата на висшето образование. Тя е професор в областта на стратегическото управление на науката, технологиите и иновациите в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“. Преподавала е в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и Международното висше бизнес училище. Титуляр е на дисциплините Стратегическо управление, Управление на иновациите, Технологичен трансфер, Социално предприемачество и Оценка на иновационен мениджмънт за студенти от бакалавърска и магистърска степен; научен ръководител е на студенти в образователна и научна степен „доктор“.

Д-р Теодора Георгиева е главен експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2008 г. Като част от екипа на Фондацията Теодора Георгиева консултира разработването и изпълнението на стратегически и програмни документи на национално, регионално и бизнес равнище в областта на иновациите и трансфера на технологии. Теодора Георгиева участва в изпълнението на проекти, финансирани по Рамковите програми на ЕК за научни изследвания (H2020, COSME, CIP, РП 7, 6, 5), програмите за регионално сътрудничество (Interreg IVC, South-East Europe, Interreg Europe), Световната банка и други. Тя е член на Експертния съвет по иновации и журито на Конкурса за иновативно предприятие на годината на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, редактор и координатор на годишния доклад Иновации.бг.