fbpx

Беата Дашинска-Музичка

Председател на Инвестиционен фонд към “Три морета”

Беата Дашинска-Музичка е председател на управителния съвет на Bank Gospodarstwa Krajowego. Тя е активна в банковия сектор повече от 25 години. Инициатор е на Инвестиционния фонд към „Три морета“, а от 2019 г. е председател на надзорния съвет. Преди да се присъедини към BGK, тя е прекарала над 20 години в Bank Zachodni WBK (в момента Santander Bank Polska), където е отговаря за изпълнението на стратегически проекти и оптимизирането на банковите процеси.

Беата Дашинска-Музичка е завършила икономически университети, специализирала в управлението на корпоративни финанси и Програмата за лидерство в Института ICAN. Завършила е и университета в Кеймбридж – Judge Business School.