fbpx

Виолета Когълничану

Директор инфраструктура и енергийна ефективност на ЕО

Виолета Когълничану има над 30 години опит в управлението на международни програми и консултиране за разработване на политики и стратегии за енергийна ефективност, изграждане на капацитет и институционално укрепване, анализи за изменението на климата, енергийно ефективни технологии и възобновяеми енергийни източници и др.
Работила и е консултирала различни румънски и международни организации като Енергийната програма на Световната банка, Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и др. Участвала е във формулирането на политики и дебат за енергийна ефективност в Румъния, има принос в изготвянето на Проучване за енергийните политики в Румъния на Международната енергийна агенция, участвала в международни енергийни конференции с доклади и др.
Присъединява се към Секретариата на Енергийната общност във Виена през март 2006 г. и оттогава работи със страните от Западните Балкани, Молдова, Украйна и Грузия като им съдейства за прилагането на Договора за създаване на Енергийната общност.
Като ръководител на Европейската зелена сделка, тя контролира работата на страните по Договора за разработване и прилагане на правната рамка за енергийна ефективност, възобновяема енергия и климат и подпомага диалога с донорите и международните финансови институции с цел преодоляване недостига на финансиране за енергийни инвестиции.