fbpx

Тим Йео

Председател на Института за ядрена защита – Великобритания

Тим има дългогодишен ангажимент към индустрията на ядрената енергия от три десетилетия, когато беше министър на околната среда и отговаряше за политиката по изменение на климата в правителството на Обединеното кралство. По-късно той е министър в сянка по търговията и индустрията преди да бъде избран за председател на парламентарната комисия по енергетика и изменение на климата.

Тим е председател на PowerHouse Energy Group plc, британска компания, разработваща технология за преобразуване на пластмасови отпадъци във водород. Той е директор на Getlink SE, една от най-големите компании във Франция, която притежава и управлява тунела под Ламанша, нисковъглеродната транспортна връзка между Обединеното кралство и ЕС както за пътници, така и за товари. Тим е почетен посланик за насърчаване на чуждестранните инвестиции за Южна Корея и е работил в Китай по проекти свързани с климата, включително дизайна на китайските пазари за търговия с въглерод, използването и съхранението му.