fbpx

Теодор Караиванов

Управител на ПроКредит Банк ЕАД, Гърция

Теодор Караиванов е част от екипа на ПроКредит Банк от 2003 г. и в момента е Управител на клон Солун, Гърция. Професионалната му кариера обхваща различни сфери в дейността на Банката. В периода от 2004 до 2008 е бил управител на клоновете на ПроКредит Банк в Габрово, Плевен и Русе. От 2008 до 2016 година работи в Централното управление на Банката в гр. София, като отговаря за отдел Кредитен риск и Бизнес отдел – Средни предприятия. От 2017 година е Управител на клона в Солун и ръководи дейността в Гърция. През последните години развива отлична експертиза в работата с проекти, свързани с възобновяема енергия и енергийно-ефективни източници, подкрепяйки динамичното развитите на подобни инвестиции в страната. Поставя си за цел да позиционира ПроКредит Банк като надежден партньор в предоставянето на финансови услуги за малки и средни предприятия и частни лица в Гърция, бъдейки част от ПроКредит Банк България.