fbpx

Проф. Тодор Ганчев

Заместник ректор на Технически университет - Варна

Проф. Тодор Ганчев е ръководител на Лабораторията по изкуствен интелект и Лабораторията за приложна обработка на сигнали в ТУ-Варна. Той е титулярен професор по изкуствен интелект в катедрата по компютърни науки и инженерство. Автор и съавтор на над 200 научни публикации, сред които над 50 в списания и 2 книги. Негови цитати в мрежата получават Google Scholar h-index=28 или общо над 2700 цитирания. Той е участвал в над 30 национални и международни проекта, финансирани по FP5, FP6, FP7, H2020 и други, като е бил ръководител, координатор или изследовател. Изследователските му интереси са в областта на обработката на сигнали и методите за машинно обучение, както и техните приложения за биометрия, биоакустика и взаимодействие човек-машина.