fbpx

Константин Стаменов

Председател на БФИЕК

Константин Стаменов е председател на УС на БФИЕК /сдружение на големите индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ/ от 2009 г.

Магистър е със специалност по “Икономическа информатика” в УНСС. През 2015 г  завършва втора магистратура по „Енергиен Мениджмънт“ в Техническия университет София. Има специализации по финансова журналистика на фондация „Томпсън“ и вестник “Файненшъл таймс”, във финансовия отдел на “ГлаксоСмитКлайн” във Великобритания, по финансова журналистика и връзки с обществеността във фондация „Воскамп“ – Холандия. През 2002 – 2003 г. ръководи тестов екип по проекта RINGS на БНБ за междубанкови разплащания в реално време. Притежава сертификати по логистика от European Management Center, Управление на проекти от Stevens Institute of Technology, Платежни системи от Joint Vienna Institute и др.

Ръководи проект за внедряване на SAP в „Стомана Индъстри“ АД и заема различни мениджърски позиции. По настоящем е директор с ресор  „Електроенергия и природен газ“ и упълномощен представител на завода.

През 2013 г. е поканен и участва в Международна програма за лидери на Бюрото за образование и куртурни дейности на САЩ. По време на обучението е запознат с „Развитието на добива на шистов газ“ – гледните точки на привърженици, противници, администрация, регулаторни органи и добивни компании в три щата на САЩ.

Участва като експерт в множество работни групи към министерство на енергетиката, министерство на икономиката и народното събрание при изработване на енергийно законодателство и енергийни политики.