Ивайло Найденов

Ивайло Найденов

Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК

Ивайло Найденов притежава магистърска степен по „Ядрена енергетика“ и докторска степен по „Ядрени енергетични инсталации и уредби“ от Техническия университет – София. Работил е като редактор в сп. „Ютилитис“ и в областта на търговията с електрическа енергия.

В периода 2014-2019 г. заема последователно академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ на Техническия университет – София. Заема позицията изпълнителен директор на БФИЕК от октомври 2019 г.