fbpx

Иван Христанов

Заместник министър на земеделието

Иван Христанов е икономист с магистърска степен по аграрна икономика и бакалавърска степен по счетоводство и контрол от УНСС. Той е предприемач и професионален финансов мениджър с над 22 години управленски опит, от които 2 в голям консервен комбинат.

През 2001 г. започва предприемаческа дейност. Изгражда една от най-значителните новостартиращи компании в Югоизточна Европа в областта на потребителското кредитиране с повече от 2 800 сътрудници и с над 1 000 000 клиенти.

Партньор е в два инвестиционни фонда, включително и най-големият в България, които подкрепят растящи български предприятия. Бил е в ръководството на една от двете компании в България, утвърдени от ЕИФ на ЕК за инвестиране в малки и средни предприятия по Програма за дялово финансиране „Джереми“. Заемал е и позицията стратегически съветник в множество млади бизнеси, включително хранителна индустрия.

Работил е основно в частния сектор, по управление на големи информационни масиви и за създаване и управление на кредитни портфейли.