fbpx

Ирена Цакова

Директор “Разрешителни и правни дейности” Дънди Прешъс Металс

Ирена Цакова е директор „Разрешителни и правни дейности“ за минните дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България. Тя ръководи трудния процес по осигуряване на всички необходими разрешителни и съответствия за дейностите по проучване, разработване, добив и преработка на медно-златно-пиритни и златосъдържащи руди от находищата „Челопеч“ и „Ада тепе“. Сред забележителните успехи на Ирена и екипа й са проектите за рекултивация на стари минни щети в рудник „Челопеч“ и подобряване на състоянието на околната среда, както и стартирането на първия новоразработен рудник за последните 40 години в България – „Ада тепе“ в община Крумовград.

Ирена отговаря и за изграждането и поддържането на сложните взаимоотношения със заинтересованите страни в регионите, където дружествата осъществяват дейност. Благодарение на уменията си да разрешава конфликти по впечатляващ начин, отлично се справя с изискванията на различни институции и организации – държавни и граждански. Като вдъхновяващ лидер, успешно ръководи екип от професионалисти, който работи в сферите на разрешителните и правни дейности, съответствията, връзките с обществеността и комуникациите.

Изключителен и опитен професионалист, с отлични умения за общуване и водене на преговори, съчетани с добри умения за управление на проекти, успешен подход към хората и работните екипи и доказани способности за създаване и поддържане на стратегически партньорства.

Ирена е избрана в класацията Стоте вдъхновяващи жени в минната индустрия. Член е на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България.