fbpx
инж. Илиян Терзиев

инж. Илиян Терзиев

Председател на УС на КСБ

инж. Илиян Терзиев е избран през февруари 2018 г. и преизбран през ноември 2022 г. за председател на УС на Камарата на Строителите в България. От 2018 г. е член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в качеството си на представляващ КСБ.

Завършил е Строителен техникум „Христо Ботев“, гр. София със специалност „Строителство и архитектура“, ВНВСУ “Ген. Благой Иванов”, магистърска програма по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ и Военна академия „Г.С.Раковски“.

Професионалната си кариера започва в системата на ГУСВ. През 1990 г. става съосновател, съдружник и управител на една от първите български частни строителни компании – “Ангелов – Терзиев Инженеринг” ООД, по-късно преименувана на “АТ Инженеринг 2000” ООД.

Инж. Терзиев има богат опит в сферата на изграждане на промишлени, жилищни, обществени сгради и инфраструктурни обекти.