fbpx

Илия Лингорски

Главен икономист, Българска Банка за Развитие

Модератор

Илия Лингорски е главен икономист на Българската банка за развитие и председател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност.

Служил е като заместник-министър на финансите, подуправител за България на Международния валутен фонд и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Специализирал е в областта на математическото моделиране с приложения на системи с изкуствен интелект в Оксфордския университет и е докторант по икономика във ВУЗФ. От 2014г. до 2017г. е настоятел на Американския университет в България, а от 2017г. е член на Университетския съвет на АУБГ.