fbpx
Христо Ковачки

Христо Ковачки

Предприемач в областта на енергетиката

Христо Ковачки завършва Математическата гимназия и продължава образованието си в областта на физиката и лазерните технологии, придобивайки научна степен доктор на техническите науки. Автор на редица изобретения, свързани с лазери, електрониката и енергетика. Разработва различни технологии, има над 15 патента в областта на екологията и енергетиката. Работи усилено в посока на инвестиции за внедряване на нови устойчиви енергийни решения, свързани както с базови, така и с възобновяеми енергийни мощности. Привърженик на развитие и внедряването на използването на водород.

Новата му визия за рестартиране на българската енергетика е не просто съхраняването й, а превръщането й в устойчиво развиваща се, модерна и европейска такава, запазвайки социалната и икономическа значимост. Това е енергетика, базирана на знанията, новаторството и хората.

Автор на книгата „Вселенски ред – Теория на познанието“.