fbpx

Ерато Панаийоту

Мениджър PwC за Югоизточна Европа

Ерато е мениджър в ESG Consulting Consulting в PwC Югоизточна Европа. Тя е дипломиран природозащитник (CEnv SocEnv) и дипломиран мениджър по ресурси и отпадъци (CRWM MCIWM). Притежава бакалавърска степен по екологични науки от Университета в Единбург и магистърска степен по инженерство на околната среда от Imperial College London. Преди да се присъедини към PwC, тя е работила като старши консултант по околна среда в инженерната консултантска компания Arup, базирана в Лондон. Erato има задълбочен опит в приложенията на кръговата икономика. Тя работи с ReLondon върху анализа на въздействието върху намаляването на отпадъците от приложенията на кръговата икономика в Лондон. Работи с клиенти от публичния и частния сектор във всички географски региони, за да вгради принципите на кръговата икономика в целия жизнен цикъл на проекти в изградената среда. Предприела е моделиране на потока от ресурси и прогнозиране на бъдещи инфраструктурни нужди на места като Хонконг, Австралия, Канада, Обединеното кралство и ОАЕ. Erato има задълбочен опит в уязвимостта на климата и рисковете на инфраструктурата, водните и енергийните ресурси и екосистемите. Работила е като експерт по кръгова икономика по няколко стратегии за устойчивост в Южна Америка, Южна Европа и Западна Африка. Тя разработи рамка за справяне с рисковете за устойчивост чрез прилагане на принципи на кръговата икономика, които могат да подпомогнат адаптирането и смекчаването на климата. Тя има опит в управлението на въглерода през целия живот в инфраструктурата, както и технологията за отстраняване на парникови газове, като улавяне, използване и съхранение на въглерод и улавяне на въглерод в почвите чрез регенеративни селскостопански практики.