fbpx
Десислава Паунова

Десислава Паунова

Член на УС на АПИ

инж. Десислава Паунова е завършила е Университета по архитектура, строителство и геодезия“ в София, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Транспортно строителство“. Допълнителната й квалификация е „одитор по пътна безопасност“.

Професионална кариера:

От 12 септември 2022 г. е член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Работи в Агенция „Пътна инфраструктура“ от ноември 2018 г. като е заемала длъжностите главен експерт и директор на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“. Академична дейност: В периода септември 2012 г. – октомври 2016 г. е асистент преподавател в катедра „Пътища“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия. През октомври – ноември 2017 г. е лектор към Асоциацията на индустриалния капитал в България.