fbpx

Боян Рашев

Управляващ партньор, Denkstatt България

Боян Рашев e един от водещите експерти в България по управление на околната среда, ресурсите и енергията. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt – най-опитната консултантска компания в България по въпросите за ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, кръгова икономика.

Личната му мисия е политиките в енергийната сфера и околната среда да се провеждат така, че да са в полза на националния интерес и да водят до повишаване на благосъстоянието на хората и успеха на бизнеса.

Боян има значителен принос за развитие на публичното разбиране за устойчивото развитие в страната чрез активното му участие в събития, медийни изяви, обучения.
Има опит в сферата на устойчивото развитие, остойностяване на екосистемни услуги, оценки на въздействието, качество на въздуха, климатична адаптация и политики, управление на природните ресурси.

Има бакалавърска и магистърска степен по “Управление на околната среда и ресурсите” от Бранденбургския технически университет в Котбус, Германия. Учил също в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за природни науки и науки за живота във Виена и Централния университет на Венецуела в Каракас. През 2012 г. е финалист в националния конкурс за млади бизнес лидери Next Generation.