fbpx

Александър Николов

Mинистър на енергетиката

Магистър по финанси от УНСС. През последните няколко месеца е изпълнителен директор на инвестиционно дружество за иновативни проекти за зелена енергия в България, част от международен холдинг. Притежава дълъг опит в телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари – изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, ръководил проекти за развитие на финтех решения, структуриране на сливания и придобивания на компании – от прогнозиране през планиране и пълна реализация.

Изнася лекции по фючърси, опции и управление на инвестиции. Притежава допълнителна квалификация, насочена към дигитална трансформация, като текущо работи по дисертация на тема в същата област.

Заместник-министър на енергетиката в служебния кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 година.

Избран от 47-ото Народно Събрание за министър на енергетиката на 13 декември 2021 г.