Цветанка Тодорова

Цветанка Тодорова

Цветанка Тодорова, председател  на УС на Браншова Асоциация Полимери

Цветанка Тодорова е  председател  на Управителния съвет на Браншова Асоциация Полимери /БАП/ от 2013 г. и е сред учредителите на сдружението още през 2000 г. Работила е небанкова финансова институция като изпълнителен директор и инвестиционен консултант. Занимава се с управление на проекти.

Представлява сдружението в Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси Средиземноморския консултативен борд на PlasticEurope, с които работи в областта на европейското законодателство касаещо кръгова икономика, стратегия за пластмасите и управление на отпадъците.