Проф. Владислав Попов

Проф. Владислав Попов

Проф. Владислав Попов, зам. ректор, Аграрен университет, Пловдив

Тема: „Проправянето на пътя към прехода на националната икономика в кръгова биикономика – критични стъпки за България“

Проф. Д-р Владислав Попов е временно изпълняващ длъжността професор в катедра „Агроекология“, заместник-ректор на Аграрен университет, Пловдив. Международно признат изследовател и консултант с опит в изпълнението на международни и национални научноизследователски и развойни проекти в областта на агроекологията, биологичното земеделие и защитата на растенията в ЕС-27, Балканите, Кавказ, Централна Азия и Източна Африка. Член на Постоянния комитет за селскостопански изследвания (SCAR) към Европейската комисия.

Той е национален координатор и председател на Изпълнителния съвет на Националната научна програма на Министерството на образованието и науката (МОН) „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 2018-2022 г. и НЦП „Интелигентно културно производство“ 2021 г. -2024.

Ръководител на експертната група на Аграрен университет, Пловдив за изпълнение на техническото проучване на Министерството на земеделието „SWOT анализ на въздействието на земеделието върху околната среда и климата“ 2019-2020 г. за Стратегическия план за развитие на земеделието 2021-2027 г.

Член на научни екипи по проекти „Хоризонт 2020“ и оценител в Изследователската и изпълнителната агенция на Европейската комисия (ЕК), експерт от Европейската фондация за обучение, EIT-Food и ФАО.

Попов е член на Държавна комисия за мониторинг и оценка на Националния научен фонд към МОН на България (2016-2019 г.), делегат на МОН в „Комитета в сянка“ на ЕК за Клъстер 6 на Хоризонт Европа и Експертната група за подготовка на Национална стратегия за биоикономика на България. Член на редакционните съвети и научните комитети на български и чуждестранни списания, автор на над 100 научни публикации, книги, ръководства и др.