Блог

Цветанка Минчева: С координация между власт, бизнес и банки се постига устойчива икономика

Цветанка Минчева: С координация между власт, бизнес и банки се постига устойчива икономика

Ще продължаваме да проучваме и създаваме възможности за нашите клиенти и чрез Плана за възстановяване и устойчивост, когато той бъде финализиран и приет. А силата ни е, че познаваме добре пазара, спецификите на регионите, начина на рабо…

5 урока за България в ерата на Зелената сделка

5 урока за България в ерата на Зелената сделка

Мащабният план за Европейската зелена сделка, ръководещо звено от политиката на Комисията фон дер Лайен, предстои да се разгърне в своята цялост. Готовността на България да се справи с предизвикателствата на този нов стратегически курс за Европейския съюз, все още е под въпрос. С всеки изминал ден, времето ни за ориентиране изтича….

Красимир Ненов: Централите в комплекса „Марица Изток“ трябва да работят докато изпълняват функцията си – гарант на енергийната сигурност

Красимир Ненов: Централите в комплекса „Марица Изток“ трябва да работят докато изпълняват функцията си – гарант на енергийната сигурност

Днешната ситуация говори за това колко са важни дългосрочните, устойчиви политики в енергетиката. Решенията за изграждане на мощности, за осигуряване на източници на енергия, било…

Никола Газдов: Родните индустриалци станаха по неволя най-зелените предприемачи на ЕС

Никола Газдов: Родните индустриалци станаха по неволя най-зелените предприемачи на ЕС

Зелената трансформация обхваща всички сектори. Вярно е, че говорим най-много за енергетиката, но в сектори като индустрия, селско стопанство, транспорт също сме свидетели на зелена трансформация. Любопи…

Министър Живков: Работим за плавна и устойчива декарбонизация на енергийния сектор

Министър Живков: Работим за плавна и устойчива декарбонизация на енергийния сектор

По-нататъшното декарбонизиране на енергийната система е от решаващо значение за нейното бъдеще, защото над 75% от въглеродните емисии на територията на ЕС са в резултат от производството на енергия. Амбициозните политики, зало…

Иван Цанков: Работим по всички варианти за запазване на комплекса “Марица Изток”

Иван Цанков: Работим по всички варианти за запазване на комплекса “Марица Изток”

Зелената сделка цели намаляването на въглеродния отпечатък във всички сфери на човешка дейност, в т.ч. и производството на електроенергия. Много важно е обаче при прилагането ѝ да бъде отчетено нивото, от което започва всяка държава чле…

Илия Левков: Умното управление на процеса – от производството на ток до зареждането на електромобилите, е гаранция срещу дефицита

Илия Левков: Умното управление на процеса – от производството на ток до зареждането на електромобилите, е гаранция срещу дефицита

България и българските потребители на електрически превозни средства (ЕПС) леко изостават от съседите ни, поради липсата на системен подход за въвеждане на стимули за ползването им. Примери има достатъчно в интернет и социалните мр…

Лиляна Павлова: Осигуряването на Справедлив преход за всеки е цел на ЕИБ

Лиляна Павлова: Осигуряването на Справедлив преход за всеки е цел на ЕИБ

Осигуряването на Справедлив преход за всеки е главна цел на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ние няма да успеем, ако не подпомогнем предприятията и общините. Групата на ЕИБ подкрепя целите на европейската Зелена сделка. Затова съз…

Явор Гечев: Зеленият преход не е пари, той е философия

Явор Гечев: Зеленият преход не е пари, той е философия

умите, които можем да обезщетим по различните мерки са сходни с исканията на земеделските производители. Ще успеем да обезщетим до 20 000 декара, не малко ориз, но основно са зеленчуци, чушки, домати, патладжани. В момента прав…

Ангелин Цачев: Дигитализацията и пазарните обединения – гарант за гъвкаво управление на електропреносната система

Ангелин Цачев: Дигитализацията и пазарните обединения – гарант за гъвкаво управление на електропреносната система

Електроенергийният системен оператор осъзнава предизвикателства на енергийната трансформация, която е в ход в цяла Европа. С въвеждането на пакета “Чиста енергия за всички европейци”, “Зелената сделка” и свързаните с нея законодателни и финансови пакети, ЕС постави основите на нова стратегия за рас…