fbpx
Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за модерна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще променят България, заяви Гроздан Караджов

Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за модерна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще променят България, заяви Гроздан Караджов

Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за модерна, ресурсноефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще променят нашата страна. За постигането на тези цели имаме достатъчно инструменти и финансиране. Това заяви министърът на регионалното развитие в оставка Гроздан Караджов на международния форум „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“, организиран от медийния портал dir.bg и специализирания сайт за енергетика, екология и икономика 3e-news.net.

Във форума участват представители на институциите, европейски и български експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

БТА е медиен партньор на форума.

Министърът заяви, че България е с най-въглеродната и ресурсоемка икономика в целия ЕС. Това означава висока енергийна неефективност на производствените процеси, като същото се отнася до енергийната ефективност и на сградния ни фонд. Трябва да проведем адекватно предстоящите тежки реформи в контекста на зелената сделка, посочи Караджов. По думите му, ключов приоритет е осигуряването на пълна подкрепа за нашите региони и общини за справяне със социално-икономическите последици на прехода към климатична неутралност. Мерките и инвестициите, които ще подкрепим по пътя на декарбонизация на икономика, трябва да гарантират сигурност на хората, най-вече в тези три въглищни региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил, посочи регионалният министър. Той каза, че МРРБ ще управлява тази програма и ще инвестираме сериозен финансов ресурс за тази цел.

През програмния период до 2027 г. ресурсът по програмата за развитие на регионите ще бъде 6,6 млрд. лева. Тези средства трябва да постигнат няколко цели и всяка една от тях е изключително важна, подчерта министърът. На първо място, намаляване на дисбалансите в развитието на общините. На второ място – промяна в негативните демографски тенденции. Третото е икономически растеж и условия за по-качествен живот на хората в тези региони, каза Караджов. Той допълни, че фокусът на инвестициите занапред е поставен върху отделните територии, техните нужди и потенциала им за развитие.

Трите най-засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика района ще бъдат подкрепени в рамките на програмата със средства от Фонда за справедлив преход. Разполагаемият ресурс за инвестиции на територията на Стара Загора, Перник и Кюстендил представлява 45 процента от целия финансов бюджет по програмата за развитие на регионите. Задължително условие за подкрепата е финансираните мерки да бъдат идентифицирани в териториалните планове за справедлив преход, а те всъщност се изготвят отдолу-нагоре, тоест от хората по места, обединени в регионални съвети за развитие, които да генерират идеите и проектите, отбеляза министърът.

Над 717 млн. лв. по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат инвестирани в енергийното обновяване на жилищни сгради и за зелена мобилност. Първият проект е за енергийно обновяване на държавните и общинските сгради, съобщи министърът.

 

/ПП/