fbpx
Ще може ли домашни зарядни станции да се изграждат за 3 месеца

Ще може ли домашни зарядни станции да се изграждат за 3 месеца

Зарядните станции са едно от условията за по-широкото разпространение на електромобилите, но дефицитът им пречи за увеличаването е-колите, особено в някои държави от ЕС.

И ако на много обществени места вече има такива, а в някои страни и градове дори могат да се похвалят, че вече се приближават до достатъчното им количество, поне от гледна точка на движещите се в тях електрически превозни средства, то в жилищните райони и комплекси проблемът си остава както в по-бедните, така и в по-богатите страни от Общността. Особено сериозен е там, където преобладават многофамилните жилищни сгради, около които, ако няма зарядна станция, човек няма как да зареди батерията на електромобила си. А той прекарва в тези райони най-много време, особено през нощта, когато е по-логично да се зарежда. Първо, заради по-ниската натовареност на мрежата и по-евтината нощна електроенергия и второ, защото по принцип личните автомобили рядко се карат в тъмната част на денонощието, когато шофьорите обикновено са си у дома и от тази гледна точка също това е моментът за зареждане. Този проблем не съществува единствено за хората, които живеят в къщи или имат гаражи, където спокойно могат да включат електрическата си кола да се зарежда през нощта, а и въобще когато им е удобно.

Визия как по-бързо и успешно да бъде разрешен този проблем имат от Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА) и сдружението на няколко неправителствени организации “Транспорт и околна среда” (T&E). Според тях проблемът може и трябва да бъде ликвидиран, като на ниво европейско законодателство бъде въведено задължението за изграждане на зарядни станции в сградите и паркингите в жилищните райони. В тази връзка двете организации предлагат промяна в Директивата за енергийните характеристики на сградите, каквато и без това предстои. Според ACEA и T&E в измененията трябва да бъде включено изискване за задължително изграждане на зарядни станции в новите сгради, както и да бъде въведен облекчен режим за лесното им инсталиране и до съществуващи вече здания. Като подобни изисквания се предлагат и за обществените и други сгради.

В тази връзка двете организации са подготвили писмо, озаглавено “Да направим европейските сгради готови за е-мобилността”, което е изпратено до председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изпълнителният заместник-председател, отговарящ за Зелената сделкла Франс Тимерманс, еврокомисарите по енергетика Кадри Симсън и по транспорт Адина Вълеан. Копие от него е изпратено до еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон, генералният директор на Главна дирекция “Енергетика” Дите Юул Йоргенсен, председателят на Комисията за индустрията, проучванията и енергетиката към Европарламента Кристиан Бушои и колегата му от Комисията по транспорт и туризъм Карима Дели.

В него АСЕА и T&E подчертават важността на преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) за разполагането на достатъчно точки за зареждане на електрически превозни средства в държавите членки. Според двете организации предстоящата ревизия на директивата EPBD е от съществено значение за прехода към транспорт с нулеви емисии.

“Като част от пакета Fit for 55, през юли 2021 г. ЕК предложи регламент за алтернативните горива, фокусиран върху разгръщането на инфраструктурата за зареждане с такива, която да е достъпна и за обществено ползване. EPBD следва да допълни този регламент чрез амбициозни предложения, тъй като директивата може да бъде важен фактор за постигане на целите за декарбонизация в транспортния сектор”, се подчертава в писмото.

От АСЕА и T&E настояват, че на всеки шофьор на електромобил трябва да бъде гарантирано, че ще има правото и възможността да инсталира зарядно устройство при закупуване на такъв автомобил. Като това трябва да може да става и за негова сметка, ако желае и може да си го позволи. Поради тази причина във всички държави-членки трябва да се създаде правна рамка както на национално, така и на местно ниво, която да гарантира, че на всеки гражданин, закупил електрическо превозно средство, ще му бъде разрешено да си изгради и зарядно устройство.

Нещо повече, от АСЕА и T&E настояват в европейското и националните законодателства да бъде гарантирано, че срокът между заявката за инсталиране на зарядно устройство и монтажа му не трябва да надвишава 3 месеца.

“Еврокомисията следва да насърчава държавите членки да се движат в тази посока и да гарантира хармонизиран подход към този принцип в целия ЕС. А самите държави следва да подобрят националното си законодателство, за да намалят пречките пред гражданите за преминаване към електрическата мобилност”, подчертават авторите на писмото.

В него се предлага също в нормативната уредба да бъдат заложени и изисквания към нежилищните и обществените сгради. Според двете организации за съществуващите здания трябва да бъде въведено изискването най-късно до 2035 г. да бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили. За нови сгради и такива, подложени на основен ремонт, тези изисквания следва да се прилагат още от 2025 г. А по отношение на съществуващите, трябва да бъдат въведени и междинни цели, по-конкретно до 2025 г. поне 10% от прилежащите им паркоместа да имат възможност за зареждане на електромобил, а 5 години по-късно този процент да бъде увеличен най-малко до 30.

Подобни цели се предлагат да бъдат въведени в EPBD и по отношение на жилищните сгради, тъй като наличието на инфраструктура за зареждане при тях ще бъде ключов фактор за успешното и мащабно внедряване на електрическата мобилност. В тази връзка от АСЕА и T&E настояват в директивата да бъде записано задължението за предварително окабеляване на всички паркоместа за всички нови жилищни сгради и такива в процес на основен ремонт, като правилото да бъде в сила от 2025 г.

В същото време изискването за подготовка на всички паркоместа за зареждане на електромобили да бъде въведено и за съществуващи жилищни сгради от 2035 г., предлагат още двете организации. Като уточняват и че изискването трябва да важи за сгради с повече от 5 паркоместа. Но и тук е необходимо да бъде въведена междинна цел, която да обхваща поне 30% от местата за паркиране около сградата към 2030 г.

От АСЕА и T&E отбелязват още, че всички инсталации трябва да са подготвени за работа с интелигентни системи за зареждане, както и да се гарантира, че предварителното окабеляване ще бъда извършено с достатъчен капацитет, отговарящ на планираното бързо нарастване на търсенето на електромобили, респективно станции за зареждането им и тяхното ежедневно използване.

Както за жилищните, така и за обществените сгради с повече от 10 паркоместа, трябва да бъдат въведени изисквания не само за изграждане на зарядни станции, но и на конкретен брой точки за зареждане. Така през 2025 г. всички такива паркинги пред сгради трябва да имат поне 5% подготвени за зареждане паркоместа с минимум една точка за зареждане. До 2027 г. обхватът трябва да се увеличи до 10 на сто от паркоместата, но не по-малко от 2 точки, а още 3 години по-късно делът на тези места за паркиране да стане поне 15% и да могат да се зареждат поне по 3 автомобила едновременно.

От двете организации смятат също, че описаните по-горе зарядни станции трябва да бъдат предназначени за личните и като цяло леките електромобили. За да се избегне използването им от микробуси, камиони и автобуси, за последните трябва да бъдат предвидени отделни зарядни станции и точки в депата и логистичните центрове. И тъй като разпространението на акумулаторните електрически камиони и микробуси се очаква да се увеличи рязко през следващото десетилетие, обхватът на EPBD следва да включва не само сградите, но и складовете и логистичните центрове. Така автобусите, товарните и тежкотоварните превозни средства ще могат гарантирано да се зареждат през нощта или по време на товарене и разтоварване.

От АСЕА и T&E са напълно наясно, че реализацията на техните предложения ще изискват и сериозни инвестиции. Затова предлагат да да се използват различни европейски инструменти за финансиране, като например InvestEU, Европейската инвестиционна банка и др. Също така предлагат тези възможности да са в сила както за жилищните и обществените сгради, така и за депата и логистическите центрове. От двете организации препоръчват също и ЕК и държавите членки да разгледат възможностите за използване и на други съществуващи и нови финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в частна зарядна инфраструктура.

От писмото на АСЕА и T&E става ясно, че според тях Директивата за енергийните характеристики на сградите е от решаващо значение и трябва да бъде приведена в съответствие с целите на Зелената сделка и със Стратегията на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност. Но също така трябва да има и изисквания за подкрепа на такива инвестиции. Не на последно място изграждането на зарядна инфраструктура в и около сградите трябва да върви синхронизирано с развитието на електроразпределителните мрежи, за да бъде гарантирана тяхната устойчивост.

От двете организации завършват писмото си до Фон дер Лайен и останалите европейски чиновници с покана за среща, на която темата да бъде обсъдена по-обстойно.