fbpx
Борислав Бангеев: ESG рисковете са екзистенциален въпрос за банките

Борислав Бангеев: ESG рисковете са екзистенциален въпрос за банките

С всеки изминал ден екологията, социалната отговорност и прозрачното управление стават все по-ключови за бъдещето на икономиката. На фона на пандемията обществото все по-ясно осъзна, че трябва да се действа отговорно към природата, докато не е станало твърде късно.

Като знакова крачка в тази посока можа откроим сключването на т.нар. “Зелена сделка”, с която Европейският съюз се ангажира да развива зелена и дигитална икономика. От този ангажимент обаче произтичат съществени последици, включително и регулаторни.

Това е причината бизнесът все повече да се стреми да отговаря на новите екологични изисквания, a също и да допринася за постигането на зелените цели. Банковият сектор не прави изключение. Доказателство за това са новите регулации, известни като ESG (Environmental, Social, and Governance), за екологично, социално и корпоративно управление, които банките трябва да прилагат.

“ESG темата винаги е била засегната в управлението на рисковете в банките, но може би с по-хаотичен характер. През последните години, следвайки регулациите се опитваме да систематизираме подхода си в това отношение.”

Това разказа Борислав Бангеев, главен риск директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, който бе лектор в панел Финансиране на зеления преход в международния форум “Зеленият преход – предизвикателства и решения за България”, организиран от Dir.bg и 3еNews. По време на конференцията Бангеев коментира промяната в начина, по който банките възприемат и оценяват рисковете, слагайки все по-силен компонент както на ESG  регулациите, така и на климатичните рискове. А също и до каква степен новите изисквания, касаят клиентите на финансовите институции.

Бизнесът на банките е дълбоко, свързан с регулациите. Рисковете около ESG тематиката съгласно новите Насоки на Европейския банков орган и на Европейската централна банка трябва да бъдат интегрирани във всеки един момент на дейността на банките – от планирането, през мониторинга на дейността до заделяне на съответния капитал.

“Това за нас е тежест, но се опитваме да не пренасяме тази тежест върху крайния потребител, защото нашите клиенти имат своите проблеми, които трябва да управляват, а ние като финансова институция сме част от решаването на тези проблеми”, заяви Борислав Бангеев.

И допълни, че ако в миналото ESG рисковете са били по-скоро етичен и репутационен проблем за банките, сега те се превръща в екзистенциален въпрос.

“Широкомащабността на промяната е толкова голяма, че ако ние не помагаме и не съдействаме на нашите клиенти в правилния преход към по-зелена икономика е много вероятно да имаме финансови загуби като институция при липса на сътрудничество”, обясни той.

Как банките оценяват ESG рисковете?

Има насоки на Европейския банков орган за кредитиране и за мониторинг, които влязоха в сила в средата на тази година. Те поставят много конкретни изисквания към оценката на плановете, които клиентите предоставят на банките, по отношение на това до колко проектите могат да бъдат ефективни във времето. В действителност това е ключова част от вземането на решение от страна на банките дали един проект може да бъде подкрепен или не.

“Ние сме “преводачът” между политиката, правейки я ефективна и близка до отделните клиенти. Не само за големите корпоративни клиенти, които имат доста високо ниво на разбиране, какво трябва да направят, за да бъде техният бизнес устойчив във времето, но и за малките и средни предприятия, при които необходимостта от банката, като консултант в този аспект е изключително важна”, обясни главният риск директор на УниКредит Булбанк.

Той допълни, че що се касае до физическите лица обикновено банката насочва потреблението им в правилната посока чрез продуктите си, така че да има устойчиво развитие на околната среда и на икономиката.

Борислав Бангеев беше категоричен, че са нужни действия, свързани с локалните специфики.

“Тук е силата на банките, защото ние познаваме изключително добре локалните особености и локалния пазар, познаваме нашите клиенти и сме способни ефективно да им помагаме в намирането на най-правилните решения. Не само финансово, а понякога дори по отношение на избора на проект, за да минат най-безпроблемно през транзакционния преход”, заяви главният риск директор на УниКредит Булбанк.

И допълни, че прозрачното и ефективно разпределяне на публичните финансови инструменти може да бъде направено само и единствено с наличие на силна банкова система.

“УниКредит е част от нея – водещ лидер на банковата система в Европа, разбира се и в България”, каза в заключение Борислав Бангеев.

Борислав Бангеев е главен риск директор в УниКредит Булбанк. Той започва своята кариера в банката като мониторинг мениджър Банкиране на дребно в дирекция Управление на риска. От октомври 2007 г. до май 2010 той е мениджър по кредитна политика, продукти и процедури в УниКредит Булбанк. През май 2010 г. Борислав започва да гради своята международна кариера в УниКредит СпА като бизнес мениджър в звено “ФИБС & Kредитен риск в търговския портфейл” в Мюнхен, Германия. 

През май 2012 г. става вицепрезидент и бизнес мениджър и мениджър по управление на промяната в Търговски риск на Групата в Милано, Италия. През септември 2013 г. се присъединява отново към ФИБС, консолидирайки своята експертиза и заемайки постепенно възходящи управленски позиции като ръководител на “Основни пазари на Групата” и от март 2016 – първи вицепрезидент и Директор Кредитиране на ФИБС.

През октомври 2017 г. Борислав Бангеев заема позицията на Глобален Директор на Управление Кредитни трансакции с Финансови институции, банки и държави (ФИБС) в УниКредит Груп.

Борислав е магистър по финанси и банково дело от Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.