София очаква одобрения План за възстановяване, за да предложи проекти за финансиране

София очаква одобрения План за възстановяване, за да предложи проекти за финансиране

Предвижда се 880 общински сгради да бъдат снабдени с инсталации за слънчева енергия. Финансирането ще е по европейски програми, но и със собствени средства. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на организирания от Dir.bg и 3е-news форум “Зеленият преход – решения и предизвикателства за България”.

Проектите се подготвят, но за някои знакови сгради те вече са готови, каза кметът и посочи две от тях: Зоопарка и Завода за преработка на отпадъци на гара Яна. Очакваме одобрението на Плана за възстановяване и устойчивост, за да предложим нашите проекти, каза Фандъкова.

Заедно с това работим и по програмата за чист въздух със смяна на отоплителните уреди в много домове. Но ако не действаме бързо и не решаваме проблемите ефективно, има риск печките да се завърнат, предупреди Йорданка Фандъкова.

Каква е стратегията на Столична община?

Три са стратегическите цели, които си поставя приетият вчера от Столичния общински съвет План за действие за устойчива енергия 2021-2030 г. На първо място това е превръщането на София в климатично неутрален град и превръщането на София във въглеродно неутрален град до 2050 г., съгласно “Визия за София”, чрез прилагане на най-високите стандарти по отношение на енергийната ефективност и трансформация на енергийния микс към използване на енергия от възобновяеми източници с акцент върху споделеното производство и потребление на енергия на местно ниво. За постигането на целта за превръщането на София в климатично неутрален град през 2020 г. СОС приема краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Столична община 2020-2022.

Втората стратегическа цел на Плана е София да стане ресурсно-ефективен град, което значи развитие на София според принципите на кръговата икономика с акцент върху опазването на околната среда и биоразнообразието, и създаването на комфортни и здравословни условия за живот и професионална реализация на гражданите.

Третата основна цел на Плана за действие за устойчива енергия е постигането на целта София да се превърне в адаптивен град чрез повишаване на адаптационния капацитет на Столична община за справяне с негативните въздействия причинени от климатичните промени чрез развитие на нормативната база и институционалния капацитет, привличане на вниманието на обществеността и бизнеса, внедряване на природосъобразни решения за адаптация и повишаване на възможностите за превенция и подобряване на готовността и реакцията при настъпване на екстремни климатични събития.

С оглед постигане на така поставените стратегически цели се предвижда изпълнението на набор от мерки в секторите жилищни сгради, сгради от третичния сектор, общински сгради, транспорт, отпадъци, външно обществено осветление, строителство.